artykuł nr 1

Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
tel./fax: (46) 874 47 99

email: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

strona www: https://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/