artykuł nr 1

Dyrekcja

 Dyrektor szkoły - mgr Anna Sokołowska

zastępca - mgr inż. Iwona Dudka