artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. "Roboty remontowo- malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach" oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
artykuł nr 3

data ogłoszenia; 12.06.2013 r.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGUna wykonanie zamówienia pn.: "Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniachZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach"nr ogłoszenia: 224848-2013