artykuł nr 1

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020

Oferta edukacyjna szkoły na rok 2019/2020 dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/ w zakładce
Ofera edukacyjna - Pełna oferta edukacyjna