artykuł nr 1

Program "Mały Grant"

W ramach programu

szkoła wylosowała Mały Grant


Projekt 1. SZKOLNA BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA. Celem projektu jest dzieło multimedialne - zestaw kilkunastu płyt CD, który byłby dostępny w szkolnej bibliotece dla uczniów i nauczycieli.
- przyjęty


projekt humanistyczny
projekt języki obce
projekt kulturalny
projekt sportowy
projekt techniczny
projekt społeczny
liczba godzin: 15 spotkań pozalekcyjnych po 90 minut co daje 30 godzin lekcyjnych
liczba uczestników: 30 uczniów przy 15 stanowiskach komputerowych

Opis projektu
Dając uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i kształcenia umiejętności swobodnego korzystania z zasobów internetowych z jednej strony i organizując im przez kilka miesięcy czas wolny z drugiej strony chcielibyśmy, aby podjęty podczas projektu wysiłek nauczycieli i młodzieży zaprocentował, aby efekty wykonanej pracy miały postać materialną. Wynikiem kilkumiesięcznej pracy miałby być zestaw płyt CD tworzący SZKOLNA BIBLIOTECZKĘ MULTIMEDIALNĄ. Aby uczniowie zgromadzili przydatne dla uczniów i nauczycieli materiały (mapy, rysunki, reprodukcje, testy, zadania, wykresy, tabele, wyniki badań statystycznych, teksty literackie w języku ojczystym i językach obcych, fotografie, animacje itp.) niezbędna jest pomoc specjalistów z danej dziedziny, dlatego też społecznie w realizacji projektu pomagać będą nauczyciele - konsultanci odpowiedzialni za efekt końcowy. Będą oni służyć radą tym uczniom, którzy zgłoszą chęć udziału w tym przedsięwzięciu, pomagać w selekcji materiałów zgromadzonych przez uczniowskie zespoły przedmiotowe. Z płyt od maja 2006 r. będą mogli korzystać nauczyciele, którzy chętnie sięgają po dodatkowe środki dydaktyczne. Proces lekcyjny łatwo będzie mógł uatrakcyjnić każdy nauczyciel, korzystając z zasobów SZKOLNEJ BIBLIOTECZKI MULTIMEDIALNEJ. Do źródeł zgromadzonych na płytach CD będzie można odsyłać uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę. Niewykluczone, że zajdzie potrzeba poszerzenia zbioru o inne zasoby. W ten sposób naturalnie rozrastałaby się SZKOLNA BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA – niewykluczone, że zbiór poszerzyłby się o filmy lub prezentacje uczniowskie, które można byłoby wykorzystywać na zajęciach.