artykuł nr 1

Finał unijnego projektu teatralnego

obrazek

Finał unijnego projektu teatralnego

Zakończył się już projekt teatralny „Aktywni, zdolni, dumni- integracja poprzez działania artystyczne”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach. 

Jego podsumowaniem było humorystyczne przedstawienie „Historyja stara, acz śmieszna, czyli jak pod Grunwaldem zgoda zwyciężyła”. Projekt rozpoczął się 01 stycznia 2010 roku i był realizowany w ramach Działania 7.3, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL. Wartość zadania to prawie 50 000 zł. W ramach projektu co tydzień odbywały się warsztaty teatralne, które prowadziła Katarzyna Spychalska. Dwukrotnie spotkano się również z profesjonalnymi aktorami: Małgorzatą Flegel z Teatru Powszechnego w Łodzi oraz ze znanym z serialu „Plebania” Iwo Orłowskim. Przewidziane były również wyjazdy do kina. Na potrzeby projektu zakupiono profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, uszyto kostiumy oraz przygotowano dekorację i plakaty. Efektem wytęzonej pracy piętnastu uczniów była realizacja trzech przedstawień. Pierwsze z nich „Serce mistrza" autorstwa Katarzyny Spychalskiej, związane była z obchodami roku Fryderyka Chopina. Kolejne „Przed sklepem jubilera” oparte było na młodzieńczej sztuce papieża Jana Pawła II. Podsumowujacy projekt spektakl „Historyja stara, acz śmieszna, czyli jak pod Grunwaldem zgoda zwyciężyła” nawiązywał do twórczości znanego dobrze przed kilkudziesięciu laty Igora Sikiryckiego. Wpleciono tu również elementy historii o Bitwie pod Grunwaldem, której 600 rocznicę obecnie obchodzimy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to placówka, gdzie w młodzieńczych latach występował Zbigniew Zamachowski. Działający od kilku lat szkolny teatr „AMATE” kontynuuje te tradycje. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono nabór do klasy licealnej o profilu teatralnym.

 

artykuł nr 2

Plakat3

obrazek
"Historyja stara, acz śmieszna, czyli jak pod Grunwaldem zgoda zwyciężyła"
artykuł nr 3

plakat2

obrazek
"Przed sklepem jubilera"
artykuł nr 4

plakat1

obrazek
"Serce Mistrza"
artykuł nr 5

Projekt "Aktywni, zdolni, dumni - integracja poprzez działania artystyczne"

obrazek

Projekt "Aktywni, zdolni, dumni - integracja poprzez działania artystyczne",

którego realizację rozpoczęliśmy w styczniu 2010 roku, pozwolił nam na aktywną integrację młodzieży ZSP nr 1 w Brzezinach z mieszkańcami powiatu brzezińskiego, władzami i instytucjami znajdującymi się na terenie miasta. Dzięki realizacji w/w projektu 15 uczniów naszej szkoły bierze udział w cotygodniowych warsztatach teatralnych (od lutego do czerwca), podczas których uczestnicy projektu otrzymują prowiant. W ramach projektu realizujemy 3 duże widowiska: "Serce Mistrza" (o Fryderyku Chopinie), "Przed sklepem Jubilera" wg Karola Wojtyły, "Historyja stara, acz śmieszna" (średniowieczna opowieść). Do każdego z nich przygotowane są plakaty i zaproszenia. Atrakcyjność spektakli podnoszą przygotowane przez plastyka scenografie i projekcje multimedialne, a także zakupione przez realizatora projektu kostiumy i rekwizyty. Każde widowisko jest profesjonalnie nagłośnione i oświetlone. W dniu premiery wszyscy uczestnicy projektu mają zapewniony obiad. Warsztat pracy aktorskiej młodzież poznaje także podczas lekcji z zawodowymi aktorami oraz w kinie. Udział w tej formie wsparcia potwierdza certyfikat. Każdy z 15 uczestników projektu otrzyma także certyfikat poświadczający udział w całym projekcie. Uczniom spoza Brzezin realizator projektu zapewnia dojazd na każdy premierowy spektakl; uczestnicy projektu nie ponoszą też kosztów dojazdu na lekcję z aktorem i do kina. Celem projektu jest zmotywowanie młodych ludzi do działalności na rzecz środowiska lokalnego, ale także wzbudzenie w nich poczucia dumy z własnych dokonań oraz potrzeby samorozwoju.