Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 14:04

2. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawow...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

Utworzony: 2021-11-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 11:59

3. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 całość (bilans jednostki ZSP, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat ZSP, zestawienie zmian w funduszu jednostki)

Utworzony: 2021-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-05-10 10:25

4. Rada Rodziców

Rada Rodziców

§ 15. 1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Liceum Profilowanego w Brzezinach, Technikum w Brzezinach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach. 2. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu. 3. Do kompetencji rady rodziców n...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-03-07 17:42

5. Strona główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w ...

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5 tel./fax: (46) 874-47-99 Adres strony internetowej: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

Utworzony: 2006-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-03-07 17:39

6. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 15:28

7. Projekt "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

Projekt "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

Projekt "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji inauguracyjnej projektu edukacyjnego "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt r...

Utworzony: 2011-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:35

8. "Aktywni, zdolni, dumni - integracja poprzez działania artystyczne"

Finał unijnego projektu teatralnego

Finał unijnego projektu teatralnego Zakończył się już projekt teatralny „Aktywni, zdolni, dumni- integracja poprzez działania artystyczne”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach. Jego podsumowaniem było humorystyczne przedstawienie „Historyja stara, acz śmieszna, czyli jak pod Grunwaldem zgoda zwyciężyła”. Projekt rozpoczął się 01 stycznia 2010 roku i był rea...

Utworzony: 2010-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:34

9. Program "Mały Grant"

Program "Mały Grant"

W ramach programu szkoła wylosowała Mały Grant Projekt 1. SZKOLNA BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA. Celem projektu jest dzieło multimedialne - zestaw kilkunastu płyt CD, który byłby dostępny w szkolnej bibliotece dla uczniów i nauczycieli. - przyjęty projekt humanistyczny projekt języki obce projekt kulturalny projekt sportowy projekt techniczny projekt społeczny liczba godzin: 15 spotkań pozalekcyjnych po 90 minut co daje 30 godzin lekcyjnych liczba uczestników: 30 uczniów przy 15 stanowiskach kom...

Utworzony: 2006-06-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:31

10. Projekt "Równaj do najlepszych"

"Równaj do najlepszych"- udany finisz projektu unijnego

"Równaj do najlepszych"- udany finisz projektu unijnego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach w okresie od 05 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. realizował projekt p.t. „Równaj do najlepszych”- w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu...

Utworzony: 2009-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:31

11. Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

SZKOŁA Z KLASĄ W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy do II edycji akcji "Szkoła z klasą". Akcja jest organizowana pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkoła z klasą kieruje się sześcioma zasadami: 1. dobrze uczy każdego ucznia 2. ocenia sprawiedliwie 3. uczy myśleć i rozumieć świat 4. rozwija społecznie, uczy wrażliwości 5. pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat 6. przygot...

Utworzony: 2006-06-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:30

12. Technikum logistyczne

artykuł ID = 61 (bez tytułu)

4- letnie technikum logistyczne -kształcące w zawodzie technik logistyk Nauczysz się między innymi: - planować procesy przechowywania wytworzonych towarów i dostarczania ich do finalnych odbiorców, - odpowiednio rozmieszczać w czasie i przestrzeni wdrażane działania, - wytyczać trasy przejazdów, kontrolować je i modyfikować według potrzeb, - tworzyć rozkłady jazdy środków transportu danego przedsiębiorstwa, - efektywnie wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług, - zar...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:30

13. Technikum hotelarstwa

Technikum Hotelarstwa

4- letnie- technikum hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Po uzyskani tytułu technika otwierają się możliwości pracy w wielu placówkach hotelarskich na całym świecie m.in. hotele, motele, domy wypoczynkowe, biura turystyczne, administracja samorządowa, sanatoria, schroniska itp.. Wiedza zdobyta podczas nauki w naszej szkole przybliży Ci możliwość zdobycia interesującej pracy na powiększającym się rynku usług hotelarskich. Absolwenci uzyskują...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:29

14. Technikum ekonomiczne

Technikum ekonomiczne

4- letnie technikum ekonomiczne - kształcące w zawodzie technik ekonomista Kształcenie w zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji właściwych w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. Technikum przygotowuje ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:29

15. Technikum obsługi turystycznej

Technikum obsługi turystycznej

4- letnie technikum obsługi turystycznej Absolwent technikum obsługi turystycznej może być zatrudniony w wielu firmach i jednostkach związanych z rynkiem turystycznym. Może podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Pracę znajdzie w: biurach podróży, hotelach, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyk...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:28

16. Technikum organizacji usług gastronomicznych

artykuł ID = 59 (bez tytułu)

4- letnie technikum organizacji usług gastronomicznych kształcące w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki w hotelach, pensjonatach i innych zakładach gastronomicznych. We wszystkich klasach prowadzone jest nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego Nasz absolwent: - potrafi działać w zespole i podejmować pracę grupową, - posiada wiedze w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, prawa - wykorzystuje w czasie nauki nowoczesny wars...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:27

17. Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

4- letnie technikum żywienia i gospodarstwa domowego Absolwenci uzyskują tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, hurtowniach spożywczych. Specjalności do wyboru przez uczniów: - organizacja usług gastronomicznych, - dietetyka W czasie nauki uczniowie odbywają prak...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:27

18. Liceum ogólnokształcące - klasa policyjno/strażacka

Liceum ogólnokształcące - klasa policyjno - strażacka

3- letnie liceum ogólnokształcące - klasa policyjno/strażacka (INNOWACYJNA!) z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie ( w części policyjnej) oraz biologii i chemii ( w części strażackiej) Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy na temat specyfiki zawodu strażaka, mechanizmów rozwoju pożaru i zagrożenia po...

Utworzony: 2011-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:27

19. Zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz

Zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz

Zasadnicza szkoła zawodowa kształcącej w zawodzie kucharz Ukończenie tej szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym. Zawód zawsze poszukiwany na rynku pracy.

Utworzony: 2013-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 15:26

20. Oferta edukacyjna na rok 2019/2020

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020

Oferta edukacyjna szkoły na rok 2019/2020 dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/ w zakładce Ofera edukacyjna - Pełna oferta edukacyjna

Utworzony: 2019-05-18 | Zmodyfikowany: 2019-05-18 14:41