artykuł nr 1

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

powitanie na stronie BIP

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
95-060 Brzeziny
ul. Konstytucji 3 Maja 5
tel./fax: (46) 874-47-99

Adres strony internetowej: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl