artykuł nr 1

Redakcja BIP

Osoby zarządzające serwisem:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Anna Sokołowska
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
Tel: (46) 874 47 99

2. Radosław Kubicki